สถาบัน

หน้านี้มีข้อมูลทางการเงินและข้อมูลบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการความเสี่ยงและเงินทุน รวมทั้งแนวทางที่เราใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูล

Stripe ให้ความสำคัญกับจริยธรรม ความถูกต้อง และความเคารพในการทำธุรกิจเป็นอย่างสูง