นักพัฒนาคือกำลังสำคัญในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เหล่าผู้บริหารระดับ C ได้เผยข้อมูลว่านักพัฒนาช่วยเหลือบริษัทของพวกเขาได้มากมายหลายทาง โดยนักพัฒนาที่มีฝีมือจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งระบบธุรกิจรูปแบบใหม่ได้ ความสามารถของเหล่านักพัฒนาจะช่วยให้ GDP โลกโดยรวมขยับขึ้นสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า

ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรด้านการพัฒนาระบบเป็นสิ่งที่อันตรายต่อธุรกิจมากกว่าปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ผู้บริหารอาวุโสหลายคนเชื่อว่าการขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนาระบบที่มีความสามารถเป็นปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อการเติบโตในธุรกิจได้มากที่สุด แม้ว่าความต้องการวิศวกรซอฟต์แวร์ในตลาดจะอยู่ในระดับสูงอยู่ตลอด แต่พวกเขากลับไม่ได้แสดงฝีมือในงานที่สร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ ซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตในธุรกิจได้

มีการสอบถามกับผู้บริหารระดับ C มากกว่า 1,000 คน

ปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลในแง่ลบกับความสำเร็จของธุรกิจอย่างไรบ้าง

  • การเจาะระบบความปลอดภัยหรือการรั่วไหลของข้อมูล

  • การเข้าถึงบุคลากรนักพัฒนาที่มีความสามารถ

  • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

  • ภาษีการค้า

  • การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

  • ผลกระทบจากเบร็กซิต

บริษัทต่างๆ มีค่าใช้จ่ายในการสร้างประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนากว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปี

นักพัฒนาต้องใช้เวลามากกว่า 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการแก้ไขปัญหาด้านการบำรุงรักษาระบบ เช่น แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ซึ่งระยะเวลา 1 ใน 4 ของระยะเวลาทั้งหมดนั้นเสียไปกับการแก้ไขโค้ดที่ทำงานได้ไม่ดี รวมแล้วเป็นเงินราว 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่ต้องเสียไปกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างเปล่าประโยชน์ในแต่ละปี ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนวิศวกรซอฟต์แวร์ที่บริษัทมี แต่อยู่ที่ว่าบริษัทจะใช้ประโยชน์จากความสามารถของพวกเขาได้มากน้อยเพียงใด

นักพัฒนาใช้เวลากว่า 42% ของเวลาทั้งหมดไปกับการแก้ไขและปรับปรุงโค้ด

piechart

รวมทั้งหมด 41.1 ชั่วโมง

สัปดาห์การทำงานเฉลี่ยของนักพัฒนา

13.5 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายทางเทคนิค

3.8 ชั่วโมง

โค้ดที่ทำงานได้ไม่ดี

You’re viewing our website for Spain, but it looks like you’re in the United States.